Μενού
Καλάθι

Πολιτική Απορρήτου

Η Γ. & Ι. ΠΑΣΣΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αναγνωρίζει τη σημασία της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θέλουμε να σας εξηγήσουμε λεπτομερώς τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει για την προστασία του απορρήτου σας, ώστε να αισθάνεστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας («προσωπικές πληροφορίες») και τις οποίες εμπιστεύεστε σε εμάς, και να κατανοήσετε το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας προσφέρουμε όσο γίνεται καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες.
Ο(Οι) διακομιστής(-ές) που καθιστούν διαθέσιμο τον παρόντα ιστότοπο, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται οι πληροφορίες, ενδέχεται να είναι εγκατεστημένα εκτός της χώρας από την οποία προσπελαύνετε τον ιστότοπο αυτό, σε κάποια χώρα που δεν διαθέτει τους ίδιους νόμους περί απορρήτου με τη χώρα στην οποία διαμένετε. Επομένως, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς ενδέχεται να μεταφέρονται στο εξωτερικό, αλλά η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από εμάς, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Ερωτήσεις που σχετίζονται με θέσεις εργασίας είναι πιθανό να μεταφέρονται και σε οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου μας.
Αν και δεν έχουμε την πρόθεση να κάνουμε πολύ συχνά αλλαγές στις πολιτικές μας, είναι πάντα καλό να ελέγχετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με την τρέχουσα δήλωση της πολιτικής μας. Δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουμε καμία αλλαγή με αναδρομική ισχύ, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.
Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας ενδέχεται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων αντικειμένων ενδιαφέροντος, παιχνίδια, εφαρμογές, έρευνες, κληρώσεις και διαγωνισμούς, καθώς και διαφημίσεις. Επίσης, ενδέχεται να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα μέλη του συνδέσμου και τα προϊόντα τους και να προσφέρουμε τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για θέσεις εργασίας ή δημιουργίας επαγγελματικών προφίλ και τη δυνατότητα απόκτησης πληροφοριών σχετικά με κενές θέσεις εργασίας. Ελπίζουμε να απολαύσετε τον ιστότοπό μας και να τον επισκέπτεστε συχνά!
Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική μας. Για να σας βοηθήσουμε, σας προσφέρουμε αυτή τη σύντομη περίληψη.
Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας και για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός συνδέσμου χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Θα σας αποστέλλουμε μόνο το υλικό το οποίο έχετε υποδείξει ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και θα σεβαστούμε το αίτημά σας για εξαίρεσή σας από τέτοιου είδους ενημέρωση.
Χρησιμοποιούμε cookies και web beacons για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά που ισχύουν για τους επισκέπτες, να παράσχουμε καλύτερη λειτουργικότητα, να σας προσφέρουμε εξατομικευμένο υλικό και να διαχειριστούμε τις εγγραφές ή την πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες λειτουργίες.
Υιοθετούμε διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας.
Διατηρούμε το δικαίωμα χρήσης ή αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών σας κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως λόγω αιτήματος για νομικούς σκοπούς ή για την προστασία της περιουσίας μας ή όπως άλλως ορίζεται ή απαιτείται βάσει του νόμου.


Πότε συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες;
Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, όπως ονόματα, διευθύνσεις, e-mail, πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες, δημογραφικές πληροφορίες (ηλικία, φύλο, κλπ.), επαγγελματικές πληροφορίες και εργασιακές προτιμήσεις, γούστα ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και λοιπά, όταν οικειοθελώς υποβάλλονται από τους επισκέπτες του ιστότοπου. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Οι επισκέπτες μπορεί να επιλέξουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά προσωπικές πληροφορίες για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς, για την απόκτηση πληροφοριών ή την υποβολή σχολίων, για την εγγραφή τους σε κάποιο πρόγραμμα ή σε ένα χώρο συζήτησης (chat room).
Έχουμε έννομο συμφέρον να προβαίνουμε σε ελέγχους της πιστοληπτικής ικανότητας των προμηθευτών και αντισυμβαλλομένων μας για την λειτουργία της επιχείρησης και την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας, όπως επίσης τα στοιχεία που μας έχετε χορηγήσει στο πλαίσιο μιας συναλλαγής μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεών σας έναντί μας.
Συλλέγουμε στοιχεία που μας υποβάλλονται στα πλαίσια βιογραφικών εγγράφων ενώ για λόγους διασφάλισης ενδέχεται να καταγράφουμε στοιχεία επικοινωνίας μας μαζί σας. Στην τελευταία περίπτωση, θα έχετε εκ των προτέρων ειδοποιηθεί γι’αυτό.
Επίσης, είναι πιθανό να αποκτήσουμε λίστες επαφών, δημογραφικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες από άλλες πηγές. Για τη διευκόλυνση των μελών μας και προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, συνδυάζουμε τα δεδομένα.
Ο ιστότοπός μας έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες.


Γίνεται ανακοίνωση προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους;
Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς και τις επιχειρηματικές μας ανάγκες ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλα τμήματα της εταιρίας μας ή με τρίτα μέρη, όπως για παράδειγμα, εμπορικούς συνεργάτες, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, μεταφορικές εταιρείες, ταχυδρομικές ή κρατικές αρχές (π.χ. Τελωνειακές αρχές) προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, να διεκπεραιωθεί νόμιμη συναλλαγή μεταξύ μας, ή για να εκπληρώσουμε νόμιμη υποχρέωση μας.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η πολιτική που ακολουθούμε αποσκοπεί στο να δεσμεύει συμβατικά τους εν λόγω προμηθευτές και τρίτους ώστε με τη σειρά τους να χειρίζονται τις πληροφορίες με τρόπο σύμφωνο προς το νόμο και την πολιτική μας.
Τυχαίνει επίσης να αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσουμε σε νόμιμα αιτήματα Δικαστικών ή Κρατικών Αρχών ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή από δικαστικές αποφάσεις.
Δεν πωλούμε προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους. Δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους.
Στην περίπτωση που δεδομένα σας διαβιβαστούν για νόμιμους λόγους σε χώρες εκτός Ε.Ε., λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε η διαβίβαση να λαμβάνει χώρα μόνο εάν διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων είτε, για παράδειγμα, με την υπογραφή συμβατικών ρητρών της Ε.Ε. είτε βάσει σχετικής απόφασης επάρκειας της Ε.Ε.

 

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες;
Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), με την ρητή εξαίρεση των περιπτώσεων που ο νόμος ή οι δεσμευτικές συμβάσεις που έχουμε καταρτίσει ορίζουν διαφορετικά. Οι χρόνοι διατήρησης των προσωπικών δεδομένων αποτυπώνονται στα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας που τηρεί η εταιρία μας.
Μερικές κατηγορίες δεδομένων διατηρούνται για μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σκοπό προάσπισης των δικαιωμάτων της εταιρίας και την άσκηση των αξιώσεών της. Η επεξεργασία στις περιπτώσεις αυτές θα διαρκέσει όσο χρόνο διαρκεί η δικαστική διαφορά και μέχρις αμετακλήτου περαίωσης αυτής , ή, διαφορετικά, την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.
Ενδέχεται επίσης να διατηρούμε αρχεία για τις περιπτώσεις διερεύνησης ατυχήματος και περιστατικού ασφάλειας.


Τι κάνουμε με τις προσωπικές σας πληροφορίες;
Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η υποβολή προσωπικών πληροφοριών, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του ιστοτόπου. Συλλέγουμε πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση σας για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα αποτελέσματα, για να σας στέλνουμε μέσω e-mail ενημερώσεις και νέα, για να σας απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή σχόλια που υποβάλλετε, για την εγγραφή σας με στόχο την προσπέλαση συγκεκριμένων λειτουργιών, για να σας στέλνουμε ενημερώσεις σχετικά με κενές θέσεις εργασίας που ταιριάζουν στο προφίλ σας (σε περίπτωση που υποβάλετε το βιογραφικό σας), για να σας παράσχουμε εξατομικευμένο υλικό, πληροφορίες ή/και για να σας στείλουμε ενημερωτικά φυλλάδια και άλλες πληροφορίες για τον σύνδεσμό μας. Ζητάμε από τους επισκέπτες που παρέχουν τα e-mail τους να μας ενημερώσουν εάν θα επιθυμούσαν να λαμβάνουν περαιτέρω πληροφορίες ή ενημερώσεις από εμάς ή τον ιστότοπο μας. Μόνο όσοι δηλώσουν ότι το επιθυμούν θα λαμβάνουν ενημερωτικά e-mail ή άλλου είδους πληροφόρηση από εμάς. Επίσης, ενδέχεται να σας ρωτήσουμε εάν θα επιθυμούσατε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με παρεμφερή προϊόντα. Αυτού του είδους οι πληροφορίες θα αποστέλλονται μόνο σε όσους δηλώσουν ρητά ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τέτοιες πληροφορίες ηλεκτρονικά. Εάν δεν είμαστε σίγουροι για τις προτιμήσεις σας, είναι πιθανό να σας ρωτήσουμε σχετικά με αυτές. Ακόμη, προσφέρουμε στους επισκέπτες την επιλογή εξαίρεσής τους οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να μην λαμβάνουν πλέον e-mail ή άλλες πληροφορίες από εμάς.
Μερικές φορές, μπορεί για τα προϊόντα να υπάρχουν πληροφορίες, καθώς και κατάλογοι, που διατίθενται ηλεκτρονικά και μπορούν να αποσταλούν σε εσάς μέσω ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, όταν ενδιαφερόμενοι εγγράφονται για τη λήψη ενός από τους ηλεκτρονικούς μας καταλόγους, μπορεί να τους προσθέσουμε στη λίστα ώστε να λαμβάνουν αυτόν τον κατάλογο.
Οι προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και τους υπαλλήλους μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται προσωπικές πληροφορίες είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι πάροχοι υπηρεσιών μας απαιτείται να διατηρούν απόρρητες τις προσωπικές σας πληροφορίες και να μην τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εμάς.
Τα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από κοινού ή να συνδυάζονται με δεδομένα υφιστάμενων ή μελλοντικών μελών ή άλλων οντοτήτων που σχετίζονται με τον σύνδεσμό μας για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την ελαχιστοποίηση της διπλής καταγραφής των στοιχείων επικοινωνίας σας. Επιπλέον, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να σας ρωτήσουμε εάν θα μπορούσαμε να μοιραστούμε πληροφορίες με άλλους έμπιστους τρίτους. Θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών, εάν αναμένεται τέτοιου είδους κοινή χρήση των πληροφοριών με κάποιους τρίτους, θα ορίσουμε τους τύπους των επιχειρήσεων στο σχετικό σημείο συλλογής των πληροφοριών, θα περιγράψουμε το είδος των πληροφοριών που θα μοιραστούμε (όπως είναι η διεύθυνση ή το e-mail σας) και θα μοιραστούμε τα δεδομένα με άλλα μέρη μόνο εάν συμφωνήσετε. Θα μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσων έχουν συμφωνήσει, στο πλαίσιο της προσεκτικής πολιτικής μας.


Άσκηση των δικαιωμάτων σας.
Έχετε πάντοτε το δικαίωμα, επικοινωνώντας μαζί μας, να αιτηθείτε όπως ασκήσετε ή λάβετε χωρίς χρέωση (εκτός εάν η αίτηση είναι πέραν του ευλόγου) πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας από τα άρθρα 12-22 του Κανονισμού 679/2016. Συγκεκριμένα μπορείτε να προβείτε στην άσκηση των κατωτέρω:
*Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων
*Το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς
*Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς
*Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας ή να σταματήσουμε την επεξεργασία ή τη συλλογή τους σε ορισμένες περιπτώσεις
*Το δικαίωμα διακοπής μηνυμάτων άμεσου μάρκετινγκ
*Το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε στοιχεία των δεδομένων σας είτε σε εσάς είτε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών
Είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή συντρέχουν λόγοι αυξημένου αριθμού αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται εύλογα.
Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6475600
Φαξ: 210 6475628
Ε-mail: contact@dpa.gr.


Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τα web beacons;


Τι είναι τα cookies;
Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστότοπου. Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.


Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
Οι επισκέπτες των ιστοτόπων μας χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο και διαφορετικούς υπολογιστές. Προκειμένου να διευκολύνουμε περισσότερο τις επισκέψεις σας με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, καταγράφουμε αυτόματα τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome κλπ) και του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows, Macintosh) που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, καθώς και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του επισκέπτη. Επίσης, καταγράφουμε το συνολικό αριθμό επισκεπτών του ιστοτόπου μας με τρόπο αθροιστικό, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν πραγματοποιείται εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν εάν περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή τμήματα του ιστοτόπου από άλλα, γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμε τον ιστότοπο μας ενημερωμένο με νέο υλικό που είναι ενδιαφέρον για την πλειονότητα των επισκεπτών μας.


Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στους ιστοτόπους μας;
Η τεχνολογία των cookies μας βοηθά να παράσχουμε υλικό που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα ενός επισκέπτη και μας επιτρέπει να διευκολύνουμε για χάρη των επισκεπτών μας την εγγραφή και συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς και την πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες που διατίθενται στον ιστότοπο μας. Όπου επιτρέπεται, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να συσχετίσουμε προσωπικές πληροφορίες με κάποιο αρχείο cookie.


Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies;
Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο (π.χ. Internet Explorer ή Netscape Navigator). (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies.).


Τι είναι τα web beacons και πώς τα χρησιμοποιούμε;
Ορισμένες από τις ιστοσελίδες και τα ενημερωτικά e-mail μας μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται web beacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στους ιστοτόπους επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τις σελίδες μας. Η χρήση τους στα e-mail προώθησης προϊόντων και στα ενημερωτικά δελτία, μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα web beacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους καταναλωτές μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.


Τι ισχύει για τους χώρους συζήτησης, τους πίνακες μηνυμάτων και άλλα διαδραστικά φόρουμ;
Μπορεί να παράσχουμε χώρους συζήτησης (chat room), πίνακες μηνυμάτων ή ανακοινώσεων ή διαδραστικούς χώρους, στους οποίους οι επισκέπτες θα μπορούν να δημοσιεύουν σχόλια ή πληροφορίες προς τέρψη των επισκεπτών μας. Εάν στον ιστότοπο αυτό υπάρχει χώρος συζήτησης, πίνακας ανακοινώσεων ή μηνυμάτων, δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλοι διαδραστικοί χώροι στους οποίους μπορούν να δημοσιευθούν προσωπικές πληροφορίες, ελέγξτε τους κανονισμούς πριν την είσοδό σας σε αυτούς, καθώς μπορεί να δεσμεύεστε από αυτούς σε συνδυασμό με τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις μας. Οι κανονισμοί για τη συμμετοχή σε διαδραστικές λειτουργίες μπορεί να επιβάλλουν περιορισμούς ως προς την ηλικία και άλλου είδους περιορισμούς στους συμμετέχοντες. Όπως γνωρίζετε, οτιδήποτε δημοσιεύετε στο διαδίκτυο είναι προσπελάσιμο από όλους τους χρήστες του διαδικτύου. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύετε οικειοθελώς.


Τι κάνουμε για να προστατέψουμε τις προσωπικές πληροφορίες;
Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα διασφάλισης, προκειμένου να ελέγχουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες μας ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα που προβλέπονται από την πολιτική μας. Ειδικότερα, κρυπτογραφούμε και ανωνυμοποιούμε τα συλλεχθέντα δεδομένα, διαθέτουμε λειτουργία Ασφαλούς περιήγησης στο site μας και ελέγχουμε με φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας (firewalls) τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας, όσο και την μετέπειτα αποθήκευσή τους από εμάς.
Επίσης, επιβάλλουμε με κάθε μέσο στους τρίτους, που συνεργάζονται μαζί μας ως εκπρόσωποι για τη δημιουργία του παρόντος ιστοτόπου και για τη διάθεση του περιεχομένου του σε εσάς, καθώς και για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών και των αναγκών σας, ώστε να συμφωνούν να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που πρέπει να προσπελάσουν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του ιστοτόπου και των επισκεπτών μας και να σέβονται τις προτιμήσεις σας σχετικά με τις ενημερώσεις που λαμβάνετε.
Όλες οι ενέργειες που αφορούν τη διαχείριση των δεδομένων σας γίνονται από συγκεκριμένους ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας, οι οποίοι συμβατικά δεσμεύονται να τηρούν τις υποχρεώσεις που ο νόμος ορίζει σχετικά με την προστασία των δεδομένων αυτών. Έτσι, πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία έχουν μόνο άτομα (υπάλληλοι ή προμηθευτές μας) τα οποία είναι κατάλληλα ενημερωμένα ώστε να διασφαλίσουν το απόρρητο της συλλογής και επεξεργασίας τους, αλλά και συμβατικά υπέχουν αστικές και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβάσεως.


Τι ισχύει σχετικά με τους συνδέσμους για άλλους ιστοτόπους;
Είναι πιθανό να παρέχουμε συνδέσμους σε άλλους ιστοτόπους. Ωστόσο, προσπαθούμε να προσφέρουμε συνδέσμους μόνο για ιστοτόπους που έχουν κοινές αξίες με εμάς. Θα πρέπει πάντα να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου οποιουδήποτε ιστοτόπου που επισκέπτεστε μέσω συνδέσμου, ώστε να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής προσωπικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου χρήσης των cookies. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πολιτικές συλλογής πληροφοριών των ιστοτόπων που λειτουργούν υπό τη διαχείριση άλλων εταιρειών. Εάν επισκεφθείτε άλλον ιστότοπο, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου και άλλες πολιτικές του.


Τι άλλο χρειάζεται να γνωρίζετε;
Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε κάθε είδους προσωπικές πληροφορίες με βάση τις ανάγκες, για την τήρηση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού ή νομικού αιτήματος, για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με παράπονα καταναλωτών ή πιθανές περιπτώσεις παραβίασης του νόμου, για την προστασία της ακεραιότητας του ιστοτόπου, για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας ή για τη συνεργασία μας σε οποιαδήποτε έρευνα που διεξάγεται για νομικούς σκοπούς.


Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε σχετική ερώτησή σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα ή να καλέσετε στο τηλέφωνο: +30 210 9429162

Χρησιμοποιούμε cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστοτόπου. Ενημερωθείτε σχετικά στην Πολιτική Απορρήτου